Проучване разкрива потенциал за оптимизиране на рециклиране на батерии в Европа

Оптимизиране на рециклирането на батерии в Европа

Според анализаторите необходимият пакет от мерки включва по-бърза електрификация на автомобилния пазар, по-малки батерии, “технологично-селективно” използване на батерии от електрически превозни средства във втория живот, например в стационарни системи за съхранение на енергия, и увеличеното използване на LFP батерии в електрическите превозни средства.