Боклуците на България

Противно на онова, което мнозина биха си помислили, виновни за това положение са не строгите европейски екологични стандарти – те в края на краищата са в интерес на хората.