Еко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия
Еко Феникс - Сортиране и преработка на хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартияЕко Феникс - Рециклируеми суровини от хартия

хартия

Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал. Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровина годна за рециклиране.

ЦУО Велико Търново - сега
ЦУО Велико Търново - сегаЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

Еко Феникс – Галерия

Производствената база на Еко Феникс е разположена върху 25 хил. м² площ и сграден фонд с РЗП над 6 хил. м². Оборудването ни е съвременно, отговарящо на изискванията за качествена обработка на отпадъчните суровини и материали. В дружеството ни работи силно мотивиран и качествен в професионалния смисъл на думата колектив.

Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико Търново
Еко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЕко Феникс Център за управление на отпадъците Велико ТърновоЦУО Велико Търново - сега

ЦУО Велико Търново

Център за управление на отпадъците Велико Търново. Събиране, временно съхранение и предварително третиране (механично сортиране и пресоване (балиране) на отпадъци от опаковки и неопасни твърди битови отпадъци. Събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали. Центъра ни е разположен в югозападната част на град Велико Търново и е с площ от 8500 м² и с РЗП 2500 м².