Център за управление на отпадъците Морава
База Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава - Търговия с вторични суровиниЦентър за управление на отпадъците Морава

ЦУО Морава

Центъра за управление на отпадъци в Морава обслужва селищата в близост в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.